Portfolio

Dafo Brand

Category: Flytt
Tags: industrilokaler kontorslokaler lager planering verkstad

Uppdrag: flytt av kontoret, el- och mekaniska verkstaden, höglager och maskinerna för fyllning av brandsläckare

Uppdraget var att planera och genomföra flytten av kontoret, el- och mekaniska verkstaden, höglager och maskinerna för fyllning av brandsläckare. Hela verksamheten skulle flyttas till ett hus som var under uppbyggnad. Efter en kort tids planering av flytten blev jag tillfrågad om jag kunde vara Dafo Brands representant på projekterings- och byggmöten med byggherren för de nya lokalerna, min insats i projektet växte väldigt snabbt till att omfatta många flera delar än det var tänkt från början.

Ett intressant uppdrag där flytten av höglagret planerades mycket noga för att verksamheten skulle kunna fungera hela tiden utan avbrott.