Portfolio

Interfleet Technology AB

Category: Flytt
Tags: arbetsmiljö industrilokaler ombyggnad planering verkstad

Uppdrag: flytta en verksamhet med tunga platsbyggda maskiner i ett område med strömförande kontaktledningar

Interfleet Technologys verksamhet i Hagalund Stockholm, där man arbetade med järnvägsvagnar och test av hjul till järnvägsvagnar, skulle flytta till nya lokaler i Solna Strand. De hade haft sin verksamhet i Hagalund i drygt 30 år, och där fanns bland annat en stor testmaskin som byggts på plats utan ritningar. Den gick inte att demontera och vägde 11 ton.

Förutom den utmaningen var vi även tvungna att ta hänsyn till all strömförande elförsörjning till tågen runt omkring oss, eftersom vi befann oss inom järnvägsområdet där tågen till och från Stockholms Central passerade. Det innebar att vår lastbil med lyftkran som skulle lyfta upp 11-tonsmaskinen på bilden för transport därifrån inte kunde vara så stor och tung som vi ville. Om lyftkranen kom för nära de strömförande elkablarna kunde det bli överslag och hela vår bil bli strömförande, och om vikten blev för mycket skulle hela lastbilen lägga sig på sidan.

Kunden uppskattade mitt sätt att lösa uppdraget på, och flytten till Solna strand gick mycket bra till slut.