Portfolio

JM AB, Vasa-huset, 13 våningar

Category: Flytt
Tags: återflytt JM kontorslokaler ombyggnad

Mercedes Benz-huset i Stockholm City.

Uppdrag: Fastigheten skulle saneras från asbest och samtidigt genomgå en upprustning och uppgradering invändigt av samtliga ytskikt. Mitt uppdrag innebar att evakuera en hyresgäst i taget, samt att tillsammans med respektive hyresgäst arbeta fram hur deras kontor skulle se ut efter deras återflytt till de ursprungliga lokalerna.

Jag planerade även återflytten för hyresgästen. Flytten planerades alltid till fredag – söndag för att hyresgästerna skulle få så lite stillestånd av verksamheten som möjligt. Under ombyggnadstiden medverkade jag vid alla byggmöten för att bevaka att hyresgästens önskemål tillvaratogs. Huset byggdes om våning för våning under drygt ett års tid.