Portfolio

Kristianstads sjukhus – AGFA

Category: Inredning
Tags: akustik arbetsmiljö ljuddämpning ombyggnad vårdmiljöer

Uppdrag: projektera och genomföra bytet till en digital röntgenmiljö, med ombyggnad och anpassning av arbetsmiljöerna.

Jag fick mitt uppdrag av AGFA i Stockholm som planerade att genomföra ett byte från traditionella röntgenbilder i stora ljusskåp till digitala röntgenbilder i datormiljö. Jag startade med ett studiebesök för att kartlägga dagens rörelsemönster i röntgenavdelningen, belysningen och ergonomin. Det jag såg var att det inte skulle räcka med att bara måla några väggar, byta belysning och ställa in några nya arbetsbord för att klara omställningen till ett nytt sätt att arbeta och samtidigt få en bra ergonomi för personalen. Det här var ett mycket större projekt.

Efter samtal med sjukhusets fastighetschef fick jag fria händer att komma med ett förslag på åtgärder. Det slutade med en ombyggnad uppdelad på tre år. Efter första ombyggnaden och installationen av den nya utrustningen var personalen mycket positiva till allt som färger, belysning, ett tydligt flöde i hanteringen och ergonomiskt utrustade arbetsplatser, trots att det återstod två års ombyggnader till innan det skulle bli helt klart.

Jag projekterade även för Hässleholms sjukhus, Falu lasarett, Mora lasarett och Vällingby sjukhus.