Portfolio

Kvarteret Barnängen – JM AB

Category: Inredning
Tags: arbetsmiljö hyresgäster JM kontorslokaler ny design ombyggnad visningslokal

Uppdrag: skapa ett referenskontor/visningslokal för att marknadsföra kontorslokaler medan ombyggnad pågick

JM behövde hjälp med att marknadsföra sitt nya projekt i kvarteret Barnängen: en byggnad i stilfulla fabrikslokaler från 1917 som skulle bli kontorslokaler. Hela fastigheten var dock totalt utriven och bestod endast av betonggolv, betongpelare och betongtak men med fantastiskt vackra fönster.

JM ville att jag skulle skapa och iordningsställa ett referenskontor som kunde ge ett smakprov för hur ett kontor i lokalerna skulle se ut. Jag presenterade ett förslag som innefattade nya ytskikt och färger, nytt trägolv, ny belysning och moderna möbler, som jag också levererade. Till invigningen av visningslokalen bjöds på lätt förtäring i tidstypisk anda från 1917. Uthyrningen av kontorslokaler lyckades mycket bra.