Portfolio

Lidingö Centrum för JM AB

Category: Inredning
Tags: återflytt butikslokaler Entré hyresgäster ombyggnad

Uppdrag: Samordning och projekteringsledning för hyresgäster, konsulter och byggentreprenör av 15  butiker.

I praktiken innebar det att jag tillsammans med butiksägarna tog fram deras behov av teknisk utrustning och specifikationer till hur deras butiker skulle fungera, överförde detta till alla konsulter, såsom arkitekter, ventilationskonsulter, el-konsulter med flera. Därefter förklarade jag för butiksägarna vad som ritades och redovisades på alla ritningar så att butiksägarna förstod och kunde skriva på ritningarna. Alla ritningar gick sedan vidare till entreprenören som byggde.

Mitt arbete innebar i det läget att delta på alla byggmöten och bevaka att hyresgästerna fick sina butikslokaler som de beställt.