Portfolio

SRV

Category: Flytt
Tags: exteriör kontorslokaler ombyggnad

Uppdrag: flytta kontor från baracker till hus, i etapper med löpande verksamhet i gång

SRVs ordinarie kontor hade brunnit ner några år tidigare, och verksamheten flyttat in i baracker i väntan på att ett nytt hus planerades och skulle byggas på området. Barackerna hade fungerat som kontor, omklädningsrum och matrum, men nu var det äntligen dags att flytta in i det nya huset. Flytten skulle ske i etapper med väsentliga funktioner inom verksamheten i gång hela tiden.

Då kontaktade de mig efter att ha fått rekommendationer, och det blev ett intressant flyttprojekt i ännu en annorlunda miljö som jag gärna gör om. Det innebar en mycket noggrann planering tillsammans med SRVs egen personal för att genomföra flytten, och det gick mycket smidigt.