Portfolio

Täby C för JM AB

Category: Flytt , Inredning
Tags: butikslokaler exteriör hyresgäster ny design ombyggnad planering

Uppdrag: Hyresgästanpassning, planering av ombyggnad och nybyggnad av kontor i samband med ombyggnationen av centrat.

Jag genomförde planeringen av ombyggnad och nybyggnad a kontor, efter hyresgästernas önskemål i samband med ombyggnationen av Täby C. Jag utarbetade även rutiner för och skrev en handbok med skötselanvisningar för all teknik i butikerna. Jag tog fram rutiner för olika aktiviteter i Täby C för samtliga 100 butiker.